Tee vuoden kannattavin sijoitus – kiinteistö- ja rakentamisala voisi säästää vuosittain yli 300 miljoonaa euroa allekirjoittamalla asiakirjat sähköisesti!

Haastekampanja tähtää kiinteistö- ja rakentamisalan toiminnan tehostamiseen kannustamalla koko toimialaa sähköisen allekirjoituksen käyttöönottoon. Sähköinen allekirjoitus mahdollistaa katkeamattomat digitaaliset prosessit sekä tuottaa selvää ajan ja rahan säästöä kaikille osapuolille. Paperista luopumisella on myös positiivisia vaikutuksia ympäristöön.

SELVITYS: Puolet vuosittaisista kiinteistö- ja rakentamisalan tuotekehitysinvestoinneista voitaisiin kattaa siirtymällä sähköiseen allekirjoittamiseen

Toimenpiteitä, joilla on yli 100 miljoonan euron vaikuttavuus, pidetään kansantaloudellisesti merkittävinä. Kampanjan yhteydessä KPMG selvitti sähköiseen allekirjoittamiseen siirtymisen vaikuttavuuspotentiaalia.

Selvisi, että sähköiseen allekirjoittamiseen siirtyminen olisi kansantaloudellisesti aidosti merkittävää. Vaikuttavuusarvioinnin mukaan koko kiinteistö- ja rakentamisala voisi säästää vuosittain yli 300 miljoonaa euroa allekirjoittamalla asiakirjat sähköisesti. Summa vastaa noin puolta toimialan vuosittaisesta panostuksesta tuotekehitykseen. Samalla toimenpiteellä säästyisi lisäksi lähes seitsemän miljoonaa työtuntia ja yli 16 miljoonaa paperiarkkia vuosittain.

Etene näin – klikkaa tiesi kohti hyötyjä:

>> Täytä tiedot laskuriin

>> Laske säästö ja hyödyt

>> Katso ohjeet muistilistasta

>> Siirry sähköiseen allekirjoittamiseen!

#kynätpois-haasteen kumppanina toimii sähköistä allekirjoitusta erityisesti KIRA-alalle tarjoava .

Paljonko säästäisimme, jos koko kiinteistö- ja rakentamisala heittäisi #kynätpois ja siirtyisi sähköiseen allekirjoittamiseen?

Selvitimme ennakkokyselyllä KIRA-alan nykytilan sähköisessä allekirjoittamisessa ja saimme yli 200 vastausta eri alatoimialoilta. Vasta 3% vastaajista on siirtynyt täysin sähköiseen allekirjoituksiin säästääkseen aikaa, rahaa ja luontoa – ja koska he kokevat sen olevan helppoa ja tehostavan työntekoa. Jopa 71% vastaajista aikookin päästä kiinni näihin hyötyihin ja siirtyä sähköiseen allekirjoittamiseen!

Entä paljonko säästäisimme, jos sähköinen allekirjoittaminen olisi käytössä koko kiinteistö- ja rakentamisalalla? Tuotimme Haasteeseen osallistuneiden tietojen pohjalta laajemman vaikuttavuuslaskennan KPMG:n kanssa.

%

allekirjoittaa täysin digitaalisesti

%

aikoo siirtyä sähköiseen allekirjoittamiseen

%

allekirjoittaa asiakirjat edelleen käsin

%

ei aio ottaa käyttöön sähköistä allekirjoitusta

Vuosittainen säästöpotentiaali koko KIRA-alalla:

300 miljoonaa euroa

= jopa 50% koko KIRA-alan vuosittaisesta TKI-budjetista

7 miljoonaa työtuntia

= 4 000 henkilötyövuotta

16 miljoonaa paperiarkkia

= 74 000 kg CO2

Yllä esitetyt säästöt on laskettu haasteeseen osallistuneiden toimijoiden vastausten perusteella haasteessa käytetyn laskentamallin mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että sähköisen allekirjottamisen potentiaaliset vaikutukset ja säästöt ovat koko toimialan tasolla merkittävästi suuremmat.

#kynätpois-haasteessa mukana – lisää itsesi listaan!

Sähköiseen allekirjoitukseen siirtyminen on konkreettinen tavoite koko KIRA-alalle. Katso, ketkä ovat jo ottaneet haasteen vastaan ja lisää oma organisaatiosi mukaan tukemaan yhteistä, kestävästi digitalisoitua tulevaisuutta.

HUS Kiinteistöt

VAV-konserni

Tapiolan Lämpö Oy

Ympäristöministeriö

RE/MAX Casa Alto Oy LKV

Sähkö Oy Turku

Jones Lang LaSalle

Uniko Isännöintipalvelut Oy

Taloasema Oy

SP-Koti Urbaanit

LogisTila Oy

YIT

Maanmittauslaitos

Oma Rakennus Oy

Saint-Gobain Finland

Bo LKV Oulu Oy

Muistilista sähköisten allekirjoituspalveluiden vertailuun

Haasteen kumppani SignSpacen laatima ytimekäs opas vastaa yleisiin kysymyksiin ja auttaa sähköisen allekirjoituksen käyttöönotossa.

#kynätpois-haasteen mahdollistavat:

Me haastamme koko KIRA-alan ottamaan sähköisen allekirjoituksen käyttöön!

Rakennusteollisuus RT

RAKLI

Isännöintiliitto

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL

Kiinteistötyönantajat

Kiinteistövälitysalan keskusliitto KVKL

Rakennustietosäätiö RTS

Arkkitehtitoimistojen liitto ATL

Kiinteistöliitto

KIRAHub

#kynätpois-haasteen mahdollistavat Rakennusteollisuus RT, RAKLI, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL, Isännöintiliitto, Kiinteistötyönantajat, Kiinteistövälitysalan keskusliitto KVKL, Rakennustietosäätiö RTS, sekä Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ja Kiinteistöliitto. Ympäristöministeriö tilasi kampanjan valmistelun ja kampanja on saanut myös tukea Kiinteistöalan koulutussäätiöltä.

Kampanjan koordinoinnista ja konseptoinnista vastaa KIRAHub (KIRA-InnoHub ry). KIRAHub on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys, jonka missiona on vauhdittaa rakennetun ympäristön kestävää digitalisaatiota. KIRAHub työskentelee tiiviissä yhteistyössä valtionhallinnon, kuntien, yksityisen sektorin ja tutkimuslaitosten kanssa.

Kampanjan kumppanina toimii sähköistä allekirjoitusta erityisesti KIRA-alalle tarjoava SignSpace. Kumppanuusmahdollisuutta tarjottiin avoimesti kaikille lähtöselvityksessä tunnistetuille palveluntarjoajille.

Share This